banner background
placeholder

Externe vertrouwenspersoon

Iedere medewerker heeft recht op een veilige en integere werkplek.  Wij zijn er in gespecialiseerd om op te treden als een externe vertrouwenspersoon.

Saskia

Externe vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen zijn binnen organisaties aan de orde van de dag. De Arbowet verplicht je als werkgever maatregelen te nemen om jouw medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen. Heb je al een vertrouwenspersoon benoemd? Dit kan iemand zijn binnen de organisatie, maar ook een externe vertrouwenspersoon is mogelijk.

Een vertrouwenspersoon functioneert in vertrouwelijkheid, sluit aan bij het sociale beleid in de organisatie en adviseert over aanpassingen. De positie van de vertrouwenspersoon is naast een medewerker te staan en een luisterend oor te bieden. Bij ongewenste omgangsvormen is de vertrouwenspersoon er om de medewerker een eigen keuze te laten maken.

Bij de melding van misstanden is de werkwijze van de vertrouwenspersoon afhankelijk van het beleid van de organisatie. De intentie is dat misstanden veilig gemeld kunnen worden in de organisatie en dat een medewerker het vermoeden van een misstand vertrouwelijk kan bespreken.

De rol van een interne vertrouwenspersoon (een medewerker vanuit uw eigen organisatie) kan in sommige gevallen lastig zijn om te combineren met andere functies. Daarom kan het waardevol zijn om naast een interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon te hebben. Ook in kleinere organisaties is het aanstellen van een interne vertrouwenspersoon niet altijd mogelijk of wenselijk, een externe vertrouwenspersoon biedt dan de best passende oplossing.

Onze werkwijze

Intake en akkoord werkgever

Wij voeren een vrijblijvend kennismakingsgesprek met jou als werkgever. In dit gesprek wordt verkend in hoeverre samenwerking mogelijk is en welke beletsels er voor een externe vertrouwenspersoon kunnen zijn om zijn/haar werk te doen. Naar aanleiding hiervan maken wij een offerte  met een voorstel voor de inzet van een extern vertrouwenspersoon.

Aanpakken en de regie nemen

Bij de melding van misstanden is de werkwijze van de vertrouwenspersoon afhankelijk van het beleid van de organisatie. De intentie is dat misstanden veilig gemeld kunnen worden en dat een medewerker dit vertrouwelijk kan bespreken. Tijdens een of meerdere gesprekken wordt de medewerker geholpen in het maken van eigen keuzes en het creëren van een veilige werkplek.

Ondersteuning en begeleiding

De externe vertrouwenspersoon biedt ondersteuning en begeleiding aan de medewerker. De vertrouwenspersoon staat naast de medewerker en biedt een luisterend oor, als het gaat om het bespreken van een ongewenste omgangsvorm of integriteitsschending.

Vertrouwelijk en persoonlijk

De inhoud van de gesprekken zijn en blijven strikt vertrouwelijk, dit creëert een vertrouwde omgeving voor de medewerker. Er worden geen verslagen en inhoudelijke terugkoppelingen gedaan naar de leidinggevende of werkgever. Wel stelt de externe vertrouwenspersoon een jaarverslag op. In dit verslag worden het aantal en aard van de meldingen, trends en onderwerpen die de aandacht behoeven, opgenomen. Uiteraard zonder dat hierbij het vertrouwen geschonden wordt.

Gesprek medewerker

De externe vertrouwenspersoon helpt de situatie voor de medewerker inzichtelijk te maken. In het geval van ongewenste omgangsvormen is de vertrouwenspersoon er om de medewerker te helpen in het proces en om eigen keuzes te maken.

Alexander
Externe vertrouwenspersoon

Ons team van Specialisten

Heb jij aandacht voor ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen jouw organisatie? En ben je benieuwd wat een externe vertrouwenspersoon jouw organisatie oplevert? Neem dan contact met ons op, wij vertellen je graag wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. 

Form background

Stel hier
je vraag

Postadres:
Lange Nieuwstraat 30-32
4561 CD Hulst

E-mail: info@mcz.nu
Koen: 06-10367777
Alexander: 06-38240023

KVK: 20151855
BTW: NL820615882B01