banner background
placeholder

Re-integratie

Een van je medewerkers is langdurig ziek en het is niet duidelijk hoe lang dit nog gaat duren. Als werkgever ben je verplicht om samen met je medewerker ervoor te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Wij kunnen je daarbij helpen. 

Kristian

2e spoor en 3e spoor re-integratie

Wanneer je medewerker door medische beperkingen het eigen werk niet meer kan uitvoeren en re-integratie binnen de eigen organisatie niet mogelijk is, dan bent je verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter je medewerker te ondersteunen bij het zoeken naar passend werk bij een andere werkgever (2e spoor re-integratie). Ook wanneer je (ex-)medewerker al een WIA-uitkering ontvangt, is het vaak gewenst of noodzakelijk dat deze begeleid wordt naar ander werk (3e spoor re-integratie).

Het wordt aangeraden om je hierin te laten begeleiden door een re-integratiespecialist. 

Onze werkwijze

Gesprek werkgever

Tijdens een intakegesprek stellen we vast wat de arbeidsmogelijkheden van de medewerker zijn. Naar aanleiding hiervan maken we een re-integratieplan op van 6, 9 of 12 maanden.

Begeleiding

We bieden intensieve bemiddeling naar passend werk. Het grote netwerk van MCZ in de arbeidsmarkt levert vaak succes op. Daarnaast faciliteren we zelfstandig zoeken naar een baan, via diverse gespecialiseerde online tools.

Oriëntatie medewerker

Door gesprekken met de medewerker te voeren (meestal bij hem/haar thuis), eventueel aangevuld met testen, krijgen we een helder beeld van de beroeps- en arbeidsmarktoriëntatie.

Kennis en vaardigheden

We coachen de medewerker op vaardigheden zoals sollicitatie- en presentatietechnieken en brengen hem/haar kennis bij over (oriëntatie op) de arbeidsmarkt. Belemmeringen worden aangepakt door scholing of stage of een WerkErvaringsPlaats.

Keuring

Wij begeleiden de medewerker tijdens de WIA-keuring.

Nazorg

Bij plaatsing op een andere functie bieden wij tijdelijke nazorg.

Kristian
Re-integratie

Ons team van Specialisten

Is er een re-integratietraject nodig voor een van je medewerkers? Of ben je benieuwd wat wij voor je organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Form background

Stel hier
je vraag

Postadres:
Lange Nieuwstraat 30-32
4561 CD Hulst

E-mail: info@mcz.nu
Koen: 06-10367777
Alexander: 06-38240023

KVK: 20151855
BTW: NL820615882B01